STOP OBSCENIE!

20 czerwca złożyliśmy u Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 10 418 podpisów z żądaniem odcięcia finansowania podmiotów odpowiedzialnych za organizację porno-festiwalu.

Zapisz się na newsletter Centrum Życia i Rodziny, by otrzymać informację o naszych działaniach1

7 czerwca o 19.30 pod Kinem Muranów

będziemy modlić się o przebłaganie za publiczne grzechy przeciwko czystości!

Dołącz do nas!

Zapisz się newsletter!

Administratorem Państwa danych jest Fundacja Centrum Życia i Rodziny. Proszę kliknąć, aby dowiedzieć się więcej o ochronie danych osobowych

Warszawskie Kino Muranów w dniach 7-12 czerwca 2022 organizuje festiwal filmów post-pornograficznych Post Pxrn Festival Warsaw.

Organizatorzy wskazują, że celem tego wydarzenia jest krytyka porządku społeczno-kulturowego przy pomocy „współczesnej i etycznej (sic!) pornografii rozumianej jako jedna z dziedzin sztuki wizualnej”.

Spojrzenie na seksualność w XXI w. to ich zdaniem eksponowanie jej bez żadnych hamulców i granic wstydu, „inkluzywnie”, z wykorzystaniem szerokiego spektrum technik artystycznych i wizualnych.

„Festiwal” jest de facto wyraźną promocją pornografii i obscenicznej perwersji seksualnej, na którą nie może być miejsca w publicznej placówce kultury.

Apelujemy do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o interwencję w celu odwołania festiwalu oraz o wstrzymanie finansowania Kina Muranów i firmy Gutek Film, mocno powiązanej z odpowiedzialnymi za jego organizację.

Promocja wyuzdania!

Poza emisją filmów pornograficznych, w ramach wydarzenia odbywać się będą także panele i warsztaty prowadzone przez organizacje proaborcyjne i lewicowych aktywistów. Oto niektóre tematy:

Edukacja seksualna jako edukacja demokratyczna

Łechtaczka i potęga przyjemności

Męska czułość - warsztaty z dotyku i bycia z innymi mężczyznami

Pro Abo równa się seks!

Promowane na festiwalu treści są sprzeczne z obecnie obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym w zakresie edukacji seksualnej i aborcji!

Organizatorzy wydarzeń towarzyszących zapraszają do „erotycznej burzy mózgów (i cipki!)”, a także upominają się „o to, co wyparte, kreując nową politykę opartą na inkluzji, czułości i marzeniach”.

Konieczny jest zdecydowany sprzeciw wobec lansowania w przestrzeni publicznej pornografii oraz innych obscenicznych obrazów i sodomicznych praktyk!

Pornografia ...

...niszczy mózg!

Badania wskazują, że pornografia fizycznie niszczy pewne obszary mózgu – podobnie jak alkohol czy narkotyki! W mózgach osób uzależnionych od pornografii internetowej występuje zmniejszenie ilości substancji szarej. Pojawiają się także zmiany neuronalne w obszarze odpowiedzialnym za mechanizmy regulacji i układ nagrody, co powoduje, że z czasem osoba uzależniona szuka coraz bardziej ekstremalnych doznań seksualnych, a także przestaje reagować na bodźce płynące z fizycznego kontaktu seksualnego.

...mocno uzależnia!

Uzależnienie od pornografii i wiążące się z nim kompulsywne zachowania seksualne prowadzą do upośledzenia kontroli zachowań seksualnych, uszkadzają obszary odpowiedzialne za podejmowanie dojrzałych decyzji. Sprzyja to podejmowaniu przez odbiorców pornografii ryzykownych i przemocowych zachowań seksualnych.

...wyzwala agresję!

Wskutek kontaktu z treściami pornograficznymi u odbiorcy mogą pojawić się zachowania agresywne, zwłaszcza w stosunku do współmałżonka lub dzieci. Pornografia kształtuje instrumentalne nastawienie do innych osób, natomiast obniża wrażliwość na agresję. W wyniku uzależnienia dochodzi często do pojawienia się w małżeństwie kontaktów seksualnych nacechowanych przymusem i przemocą.

...niszczy rodziny!

Pornografia kształtuje postawy negujące wartość rodziny i małżeństwa! Według badań osoby mające kontakt z pornografią częściej są liberalnie nastawione do wczesnej inicjacji seksualnej, związków kohabitacyjnych i pozamałżeńskich, rozwodu, związków homoseksualnych i różnych form patologii życia małżeńskiego. Pornografia wpływa również na kształtowanie mentalności proaborcyjnej, antykoncepcyjnej i zniechęca do zakładania rodziny, promuje natomiast dobrowolną bezdzietność

STOP OBSCENIE!

Sz. P. Prof. dr hab. Piotr Gliński
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Szanowny Panie Ministrze,

Apeluję o Pańską interwencję w kwestii organizacji festiwalu Post Pxrn Festival Warsaw, który planowany jest w dniach 7-12 czerwca br. w kinie Muranów w Warszawie.

Organizatorzy wydarzenia zapowiadają emisję filmów, których celem jest krytyka porządku społeczno-kulturowego przy pomocy „współczesnej i etycznej (sic!) pornografii rozumianej jako jedna z dziedzin sztuki wizualnej”.

W ramach festiwalu odbywać się będą także panele i warsztaty prowadzone przez organizacje proaborcyjne i aktywistów, m.in. „z dotyku i bycia z innymi mężczyznami” czy na temat wzajemnych odniesień „seksu, aborcji i norm kulturowych”.

Publiczna prezentacja takich obrazów nie tylko przekracza granice norm obyczajowych, ale jest bardzo szkodliwa. Jak pokazują statystki i wskazują eksperci, pornografia:
• narusza godność tych, którzy się jej oddają, jak i jej odbiorców;
• poważnie zakłóca rozwój psychiczny dzieci i młodzieży;
• uzależnia, wywołując liczne negatywne konsekwencje w życiu osobistym;
• doprowadza do rozpadu małżeństw i rodzin.

Dlatego stanowczo sprzeciwiam się takiemu wydarzeniu!

Tym bardziej oburza mnie, że organizatorzy tego wydarzenia otrzymują wsparcie finansowe od państwa.

Kino Muranów wspierane jest przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, który realizuje ustawowe zadania z zakresu polityki państwa w dziedzinie kinematografii.

Tymczasem firma Gutek Film, której szefem jest Roman Gutek, uzyskała subwencję finansową od Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach programu rządowego „Tarcza finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”.

Dlatego apeluję do Pana Ministra o:
• podjęcie interwencji w celu odwołania Post Pxrn Festival Warsaw;
• wstrzymanie finansowania Kina Muranów i firmy Gutek Film, mocno powiązanej z głównym odpowiedzialnym za jego organizację.

Liczę, że nie pozwoli Pan na upowszechnianie wulgarnych treści i promocję antywartości w miejscu publicznym, którego działalność ma wpisywać się w szeroko pojętą misję podnoszenia poziomu kultury i kształtowania wrażliwości na piękno sztuki!

 

 

Udostępnij na:

Facebook
Twitter

© Centrum Życia i Rodziny 2024